Advies nodig?
(0523) 680 569

Informatie over de nieuwe privacywet

Vanaf 25 mei geldt er een nieuwe privacywet in de Europese Unie, dus ook in Nederland. Deze nieuwe wet heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen burgers meer controle over hun persoonsgegevens en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheid deze gegevens te beschermen.

Wat betekent de AVG voor u als zorgprofessional en voor uw cliënten?
Goed nieuws: met invoering van de AVG krijgen u en uw cliënten meer en betere controle over uw privacy.

Binnen de nieuwe regelgeving heeft u onder andere de volgende rechten:

  • Het recht op inzage. U en uw cliënten mogen de persoonsgegevens inzien die Zorgpunt Hardenberg van u heeft verzameld.
  • Het recht op rectificatie. Zorgpunt Hardenberg heeft de taak om de gegevens van uw cliënten accuraat te verwerken en ook accuraat te houden. Wanneer de persoonsgegevens niet meer kloppen, heeft u het recht deze te verbeteren.
  • Het recht op vergetelheid. Onder de huidige wetgeving kunt u een organisatie vragen om persoonsgegevens te verwijderen. Onder de nieuwe wetgeving kunt u ook eisen dat de organisatie uw verzoek om vergetelheid meldt aan derde partijen waaraan de gegevens van uw cliënt zijn doorgegeven.

Wij vinden de privacy van uw cliënten van groot belang. We doen er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om te gaan. Het spreekt voor zich dat wij ons aan alle wettelijke bepalingen in dit kader houden en dat wij al uw rechten hieromtrent respecteren.
Data zijn waardevolle informatie in het huidige digitale tijdperk. De nieuwe wetgeving
stelt Zorgpunt Hardenberg en andere bedrijven voor een uitdaging. We zijn volop bezig met de voorbereidingen, zodat uw cliënten nóg betere controle krijgen over gegevens en privacy